Friday, 28 December 2012

Tulisan surat Bapak

Mudah-mudahan seluruh rakyat Indonesia dapat bersatupadu, seia sekata, sehati sepikir dalam memberantas kemiskinan dan kebodohan di bumi persada Indonesia ini, melalui karya nyata yang langsung dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia yang miskin (prasejahtera)Karena umat miskin jangan sampai diberi bantuan dalam bentuk ceramah-ceramah keagamaan saja, tetapi sebaiknya langsung diberikan bantuan nyata yang berkaitan dengan kesejahteraan umat. Diharapkan bagi rakyat Indonesia yang mapan dan relatif mampu dapat bersatu untuk membantu rakyat Indonesia yang miskin, tanpa membedakan mazhab, partai, agama dan perbedaan-perbedaan lainnya yang tak mungkin habis sepanjang zaman.

Jangan sampai rakyat Indonesia habis enersinya memperdebatkan perbedaan paham dan program, sedangkan dilain pihak rakyat Indonesia yang miskin (prasejahtera) menganga lapar dan tambah miskin., karena rakyat Indonesia yang kaya dan pintar-pintar masih sedang berdebat dan masih tetap mempertahankn konsepnya terus.

Sudahlah jangan banyak bicara terus
Rakyat dan umat semakin kurus
dan tidak terurus
Natinya rakyat dan umat bisa mampus
Bila kita bicara terus menerus

Lebih baik kita segera berbuat baik
Mengerjakan satu perbuatan baik
Daripada memberi seribu nasihat yang terbaik
Kepada ibu/bapak, kakak dan adik
Dan semua umat manusia yang mustahik
Berlomba-lomba berbuat baik

Indonesia bangsaku
Pancasila jiwaku
Kasih sayang roh nafasku
Selamat sejahtera tujuanku
Kepada Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang doaku
Semoga Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang dapat mengabulkan doaku
Semoga Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, membimbing karyaku

No comments:

Post a Comment